Brede ontwikkeling

Brede ontwikkeling
Op ons Kindcentrum gaan wij voor een ontwikkeling van het kind in de volle breedte. Dit betekent dat wij inzetten op ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes. Naast het overbrengen van kennis besteden wij tijdens en na onderwijstijd veel aandacht aan de brede ontwikkeling.
Brede ontwikkeling in de opvang en het onderwijs
Zo speelt in ons onderwijs ICT een belangrijke rol. Kinderen leren al jong om te gaan met Ipads of Chromebooks. We leren kinderen verstandig om te gaan met computergebruik en internet.
Vanaf de peutergroepen wordt er Engels gegeven. Uiteraard ziet dit er bij de jongste kinderen anders uit dan bij de oudere kinderen. Vanaf de peuters wordt er via spel, liedjes en kringactiviteiten Engels aangeboden. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met een methode Engels.
Van 0 tot 13 jaar worden alle medewerkers ondersteunt in het geven van muziekles. Wij halen via Centrum voor Kunsten Eindhoven expertise ons Kindcentrum binnen zodat medewerkers muziekactiviteiten kunnen aanbieden van goede kwalitateit.
Sinds een aantal jaren werken we in het onderwijs met De Gelukskoffer. Deze methode leert kinderen wat geluk is en wat dankbaarheid inhoudt. We plannen deze lessen in, in een bepaalde periode van het jaar zodat alle groepen gedurende een periode met de ‘gelukslessen’ aan de slag zijn. Binnen de lessen worden ouders/verzorgers ook geïnformeerd over de inhoud en het verloop van de lessen op de leerpleinen.
Naschoolse activiteiten
We streven ernaar om een ruim aanbod te doen in naschoolse activiteiten. Kinderen kunnen dan een keuze maken om na onderwijstijd deel te nemen aan diverse activiteiten. Denk hierbij aan judo, zang of dans, ICT & techniek (lego, robots etc.) of yoga of beeldende activiteiten. De deelname is vaak voor een bepaalde tijd (6-8 weken). Er zitten kosten verbonden aan de deelname aan het programma. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden zodat het voor iedereen de kans biedt om mee te doen.