Kinderraad

In dit schooljaar 2020-2021 bestaat de Kinderraad uit: Amber, Kayla, Kayleigh, Pateh, Nilan, Elin en Lisa.

Waarom een Kinderraad?
- De kinderen hebben een eigen stem binnen het kindcentrum, zodat ze weten en voelen dat ze meetellen;
- De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor het kindcentrum;
- De kinderen tonen leiderschap en nemen verantwoordelijkheid;
- De kinderen maken kennis met en doen ervaringen op met democratische beginselen;
- De kinderen krijgen meer inzicht in de organisatie van de school;
- Het bevorderen van actief burgerschap;
- Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan;
- De kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen;
- De kinderen doen ervaringen op met vergaderen.


Hoe is de organisatie?
- In de leerpleinen 5 t/m 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De kinderraad bestaat uit 7 kinderen (1 kind per stamgroep 5/6 en 2 kinderen per stamgroep 7/8);
- Kinderen die zich beschikbaar stellen, krijgen onder schooltijd de gelegenheid om zicht voor te bereiden;
- De kinderen van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen stamgroep;
- De teamleider notuleert en mailt de notulen naar de kinderraadsleden en de leerkracht;
- De kinderen blijven een heel schooljaar in de kinderraad en zijn herkiesbaar;
- In de centrale binnenkomsthal staat een brievenbus. Daar kunnen kinderen hun vragen en problemen in doen. Binnen de kinderraad wordt er jaarlijks een postbode aangewezen, die voorafgaande aan de vergadering de post uit de brievenbus haalt. 


Waarover kan de Kinderraad vergaderen?
- De brieven uit de Brievenbus worden besproken;
- De Kinderraad neemt bespreekpunten mee vanuit de mentorgroep;
- Leden van de kinderraad komen zelf met ideeën;
- Het team, leerkrachten en/of directie kan bespreekpunten inbrengen;
- Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
- Bevindingen over het onderwijsproces;
- Adviseren bij allerhande festiviteiten.


Elkaar leren kennen op een bijzondere manier..
Donderdag 1 oktober was het dan eindelijk zover! De eerste kinderraad vergadering van het nieuwe schooljaar. Vol verwachting zaten alle kinderen klaar om te vergaderen. Na een kort kennismakingspel ‘leugen of waarheid’ werd het tijd om echt aan de slag te gaan. Als kinderraad moet je een team zijn. Je moet samen een discussie durven starten om vervolgens ook beslissingen te  kunnen nemen. Om dit goed straks ook echt te doen, hebben we een kwaliteitenspel gespeeld. Waar ben je goed in en wat past er als kwaliteit precies bij jou? Dit om elkaar nog beter te leren kennen!
In een vergadering zijn er verschillende ‘vergaderrollen’. Bijvoorbeeld iemand die de vergadering voorzit, maar ook iemand die de rust bewaard en weer iemand anders die alle materialen verzameld. Al deze vergaderrollen hebben wij doorgenomen om vervolgens te verdelen voor de volgende vergadering. Zo kan ook iedereen lekker oefenen! Tot slot hebben we nog gebrainstormd over onderwerpen waar we het de volgende keer over gaan hebben. Allerlei ideeën kwamen naar boven zoals bijvoorbeeld ‘meer lezen op school’, ‘meer digitaal werken’ en ‘Meer buitenspelactiviteiten op het schoolplein’. Kortom genoeg om de volgende vergadering weer mee te vullen!

Wil jij als klasgenoot dat wij iets bespreken? Dan kan natuurlijk… We hebben vooraan in de school speciaal een ideeënbus staan.  Dus mocht je iets hebben wat wij moeten bespreken, laat het daarin weten!

Tot de volgende keer.