Leerplein onderwijs

Leerplein onderwijs
Wij richten ons onderwijs in middels leerpleinen. Een leerplein geeft ons de kans om kinderen te laten leren op diverse manieren. De kennis ligt voor ons niet alleen bij de leerkracht maar kinderen kunnen ook leren van een ander of halen kennis uit de omgeving en materialen.
Van groep 1 tot en met groep 8 krijgen alle kinderen les op een leerplein. Een leerplein is een fysieke grote ruimte zonder muren waarop meerdere kinderen van verschillende leeftijden samen komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Op een leerplein zijn meerdere medewerkers werkzaam die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. We delen de kinderen op in stamgroepen. Elke stamgroep komt ’s ochtends samen bij de leerkracht (mentor) van de stamgroep. In deze setting worden ook andere activiteiten gedaan. Verjaardagen worden bijvoorbeeld ook in deze groep gevierd. Op het moment van spelen, werken en leren gaan de kinderen het leerplein op. De leerkrachten zijn zo in de gelegenheid om aan te sluiten bij de kinderen. Groepjes kinderen worden bij elkaar gezet bij een instructie of activiteit om vervolgens aan de nieuwe stof verder te werken.
De ruimtes hebben verschillende soorten werkplekken. Zo ontstaan er volop mogelijkheden om kinderen te laten samen werken. Er zijn flexibele werkplekken wat betekent dat de kinderen bij elke activiteit de gelegenheid krijgen met andere kinderen samen te werken, alleen te werken of op een andere manier. Als er behoefte aan is, krijgen kinderen een eigen werkplek.
We maken zoveel mogelijk leerpleinen met heterogene groepen, dat wil zeggen groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Zo ontstaan de kans om van en met elkaar te leren.