Leerplicht

Leerplicht
Ons basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Op de dag dat een kind 4 jaar wordt, is het kind welkom in ons onderwijs.
 
Op het moment dat het kind 5 jaar wordt is het kind leerplichtig.
Dat betekent dat het kind structureel en dagelijks onderwijs aangeboden moet krijgen. Met andere woorden het kind moet naar het basisonderwijs komen.
 
In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn om, vanwege veelvuldig verzuim van uw kind(eren), de leerplichtambtenaar te raadplegen. Wij zullen het u altijd laten weten wanneer wij hiertoe overgaan.
 
De wet op het basisonderwijs gaat ervan uit dat kinderen in het algemeen in 8 jaar het basisonderwijs doorlopen. Hierop kunnen echter uitzonderingen voorkomen. Dit wordt door het Kindcentrum, in goed overleg met de betrokken ouders, beoordeeld.
In ieder geval moeten de kinderen het basisonderwijs doorlopen hebben en dus verlaten hebben op het einde van het schooljaar, waarin ze 14 jaar zijn geworden.