Aangepast activiteitenprogramma i.v.m. voorspelde warmte.

Beste ouders/verzorgers, 

 

Aankomende week zijn er hoge temperaturen voorspeld. Uiteraard treffen wij hiervoor de nodige maatregelen.  

 

Ons activiteitenprogramma voor de feestweek wordt aangepast. De activiteiten zullen daarom plaatsvinden in de ochtend. In de middag kiezen we voor rustige activiteiten op het Kindcentrum.  
 

Wij laten de kinderen extra drinken en buiten op schaduwrijke plekken spelen. Op het plein kan er met water gespeeld worden ter verkoeling.  
 

Aan u vragen we om de kinderen extra drinken mee te geven en uw zoon/dochter goed in te smeren. Een hoed of petje tegen de zon mag ook meegegeven worden.  

We gaan er – ondanks de aanpassingen – een fijne laatste schoolweek van maken!  

 

Team Kindcentrum Theresia

Download document