Wereldburgerschap

Hoe word je een wereldburger

Hallo wereldverbeteraar!
 
Wat betekent het anno 2022 om een wereldburger te zijn? En wat heb je daarvoor als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we onze leerlingen om kritisch naar zichzelf te kijken en prikkelen we hun nieuwsgierigheid naar de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol en open met elkaar om en maken gebruik van de kracht van diversiteit. Om wereldburgerschap te stimuleren binnen heel SKPO, zijn we vorig jaar gestart met het fonds Wereld met lef.
 
Heb jij een goed idee?
Na een succesvolle eerste ronde heb je nu opnieuw de kans om een idee in te zenden voor Wereld met lef. Gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen verantwoordelijk zijn voor een betere wereld vinden we heel belangrijk. Heb jij een idee dat daaraan bijdraagt? Doe dan mee!
 
We dagen iedereen die bij SKPO hoort – jij als collega, maar ook leerlingen en ouders – uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. Durf daarbij ook te kiezen voor thema's uit de Wereldburgerschap-cirkel (bijlage) die minder voor de hand liggen.
 
Inzenden kan van 7 maart t/m 22 april 2022. De inzendtermijn eindigt eerder als vóór die datum het maximumaantal van 40 inzendingen is bereikt. Wacht dus niet te lang! Alles wat je verder moet weten vind je op skpo.nl/wereldmetlef.
 
Succes! De jury kijkt uit naar jullie mooie ideeën.