Juf Annika

Mijn naam is Annika Selgert en ik werk als coördinator BSO en pedagogisch coach op het Kindcentrum. Daarnaast werk ik ook 2 middagen op de BSO groepen Poelkikkers en Goudkikkers.

Het mooie aan het werken op het Kindcentrum vind ik dat opvang en onderwijs onder een dak zitten. We kunnen de kinderen van 0 tot 12 volgen en begeleiden. Mooi om die doorgaande lijn aan te bieden aan kinderen. Ik vind het elke dag weer een uitdaging om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en ze te stimuleren in hun ontwikkeling. 


Mochten we elkaar nog niet kennen, dan hoop ik u snel tegen te komen binnen het Kindcentrum. 

a.selgert@kctheresia.nl