Groepen overzicht

Kikkervisjes (babygroep 0-2 jaar)
Boomkikkers (peutergroep 2-4 jaar, dagopvang)
Springkikkers (peutergroep 2-4 jaar, peuterwerk)
Poelkikkers/goudkikker (bso 4-6 jaar)
Rijstenweg 1 en 2 (bso 6-12 jaar)
 
Kikkervisjes                           06 - 27 51 88 29
Boomkikkers                         06 - 21 46 21 64
Springkikkers                        06 – 29 12 43 89
Poelkikkers/goudkikkers       06 – 21 30 98 39
Rijstenweg 1 en 2                 06 – 25 67 91 16
Locatiemanager                    06- 46 99 56 91