Groepen overzicht

Kikkervisjes (babygroep 0-2 jaar)
Boomkikkers (peutergroep 2-4 jaar, dagopvang)
Springkikkers (peutergroep 2-4 jaar, peuterwerk)
 
Kikkervisjes                           06 - 27 51 88 29
Boomkikkers                         06 - 21 46 21 64
Springkikkers                        06 – 29 12 43 89
Poelkikkers/goudkikkers     06 – 21 30 98 39
Rijstenweg 1 en 2                 06 – 25 67 91 16
Locatiemanager                    06- 25 58 25 47