Missie / Visie

Missie (waar staan we voor)
Wij staan in verbinding met de wijk, onze deuren staan voor iedereen open. Ons handelen en de inrichting van het Kindcentrum sluiten aan op de basisbehoeften, achtergrond en het karakter van uw kind.
 
Visie (waar gaan we voor)
Kinderen van 0 tot 13 jaar werken bij ons aan een stevige basis van kennis en vaardigheden in hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij zij een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Kindcentrum Theresia is dé plek waar elk kind gezien wordt en waar het draait om de volgende stap.
 
Kindcentrum Theresia, waar we samen groeien.
 
Onze pijlers
 
Ik groei elke dag | Groeien
Ik ga voor een doorgaande ontwikkeling zodat ik morgen weer iets meer kan dan vandaag. Ik heb positieve verwachtingen en kijk naar wat wél kan. Ik leer in een omgeving die mij stimuleert, vertrouwen geeft en aansluit bij mijn ontwikkelbehoefte.  
 
Ik leer het zelf te doen | Ontdekken
Kindcentrum Theresia biedt mij een veilige leeromgeving die mij structuur en uitdaging biedt. Ik ben nieuwsgierig en word gestimuleerd samen de wereld te ontdekken. Ik daag mezelf uit om doelgericht een stap vooruit te zetten in mijn eigen leerweg. Ik leer het zelf te doen zodat ik het later kan toepassen in andere situaties.
 
Ik ken mezelf | Ambitie
Bij Kindcentrum Theresia kan ik mezelf zijn. Ik neem met plezier deel aan rijke activiteiten voor het ontwikkelen van mijn basisvaardigheden én brede ontwikkeling/ontplooiing. Ik leer mijn eigen talenten en kwaliteiten ontdekken. Zelfkennis en zelfbewustzijn vormen sleutelwoorden om verbinding met de ander aan te gaan. Zo treed ik met vertrouwen de wereld tegemoet.
 
Ik zie de ander | Samen
Kindcentrum Theresia is de ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en zich gezien voelt. Ik waardeer de talenten en kwaliteiten van anderen om mij heen. Onze diversiteit is onze kracht. Samen vormen we een kleurrijk geheel waaraan ieder een bijdrage levert.
 
Ik ben betrokken | Betrokkenheid
Samen zorgen we voor elkaar, onze wijk en de wereld. Het sterke netwerk van Kindcentrum Theresia vergroot mijn ontwikkelkansen. Ik zet mij in voor een duurzame toekomst en ben sociaal actief betrokken. Ik ben trots op mezelf en sta in verbinding met anderen.