Verlof Aanvragen

Verlof aanvragen onderwijs
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij alleen vrij zijn op de dagen dat het kindcentrum vrije dagen en vakanties heeft gepland. Raadpleeg hiervoor onze website, de KC Theresia app of de kalender die van ons ontvangt.
Hieronder een overzicht van de omstandigheden waar u verlof voor krijgt.

Gewichtige omstandigheden waar u verlof voor krijgt zijn:
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. 
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.
 
U kunt het verlof aanvragen via de KC Theresia app, via de website of u kunt een verlofformulier invullen. Dit formulier kunt u opvragen bij onze administratie. U levert het formulier ingevuld weer in. Na het inleveren, hoort u altijd of het verlof definitief is toegekend.
 

Verlofaanvraag

Veld leegmaken